Vår biodling

Vi vill värna om Skapelsen, därför bedriver vi vår biodling småskaligt och eftersträvar att jobba så naturligt som möjligt. Det innebär följande:

  • Inga kemiska bekämpningsmedel. För varroabekämpningen använder vi under säsongen drönarutskärning, och efter slutskattningen endast kravgodkända myr- och oxalsyra.
  • Våra bisamhällen står inte i en monokultur såsom raps, utan bina ska ha bredd foderutbud.
  • Vi invintring lämnas alltid en del av honungen åt bina kvar, resten utfodras med sockervatten
  • Vi minskar andelen av frigolitkupor och använder oss mer och mer av riktiga träkupor. Dessa målas med färg som godkänd för ekolog. biodling.

Birasen

Samhället bredvid avläggaren ger mer honung än man hinner skörda.

Inom vår biodling så har vi krainerbi (Carnica eller de gråa). De är lugna, utvecklas tidigt på våren till starka samhällen, ger bra skörd och har bra övervintring. Varje år köper vi in ett antal renparade drottningar för att få in färsk, men våra bruksdrottningar odlar vi själva.